Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Башким Хасани Заменик на министер Министерство за одбрана

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа - 200 м2 Гостивар 2012 - Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на родители Куќа 12.000.000,00 300 м2 Гостивар 2002 - Стекнување со договор за градба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 550.000,00 Тојота Ајго 2018/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 738.000,00 2019 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Личен имот Кредит 759.000,00 2012 2027

 Назад