Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Муједин Абази Член на совет Општина Студеничани

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 400.000,00 6300 м2 Скопје 2020 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 60.000,00 Фолксваген 1.9 голф 3 1997/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот Работен однос 30.000,00 2000 год

 Назад