Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ејуп Абази Член на управен одбор ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште 1.000.000,00 20.000 м2 Скопје 2015 1/5 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила / Пасат 2013/2019 Стекнување со договор за подарок

 Назад