Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Јованка Тренчевска Министер Министерство за труд и социјална политика

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Куќа за одмор 308.450,00 денари 60 м2 Струмица 2018 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Стан 1.850.700,00 денари 86 м2 Струмица 2012 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот чл. на содветно тело на НПНЖ 11.043,00 2 пати годишно
Долгови Личен имот Кредит 300.000,00 2018 2022

 Назад