Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Фатмир Дехари Градоначалник Општина Осломеј

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 4.600.000,00 денари 20.000 м2 село Србица - / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 8.500.000,00 денари 140 м2 село Србица - / Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 4.000.000,00 денари 70 м2 село Србица 1978 / Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила 180.000,00 денари Југо 65 1995/1996 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 670.000,00 денари Фиат 2007/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брат плата 240.000,00 денари месечно
Други приходи Имот на брачен другар плата 18.000,00 денари месечно
Други приходи Имот на родители пензија 9.000,00 денари месечно
Други приходи Личен имот плата 52.000,00 денари месечно
Други приходи недал податок туѓа нега 6.000,00 денари месечно
Друг имот Имот на родители добитол 60.000,00 денари Стекнување со договор за купопродажба
Друг имот Имот на родители земјоделски машини 60.000,00 денари Стекнување со договор за купопродажба
Друг имот Имот на родители штала 600.000,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад