Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Кенан Абди Член на совет Општина Студеничани

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа 1.839.000,00 денари 42 м2 Скопје 1999 - Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на родители Куќа 2.452.000,00 денари 100 м2 село Долно Количани 1973 - Стекнување со договор за градба
Подвижен имот недал податок Други превозни средства 12.000,00 денари Комбе Фиат 1300 1975/1995 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад