Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Анета Арнаудовска Директор Академија за судии и јавни обвинители на РМ

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан со подрум 5.236.000,00 85 м2 + 9 м2 Скопје 2017 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 4.800.000,00 денари 67 м2 Скопје 1989 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила нема податок Тојота Аурис 2011/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка плата Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 14.000,00 Халкбанк 2011 Стекнување со договор за подарок
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 2.310,00 ИК банка 2008 Стекнување со договор за подарок
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 27.000,00 Халкбанк 2012, 2013 Стекнување со договор за подарок
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 5.000,00 Стопанска банка 2008 Стекнување со договор за подарок
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит EUR 12.062,00 ИК банка 2006 Стекнување со договор за подарок
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит EUR 9.932,00 ИК банка 2008 Стекнување со договор за подарок
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка EUR 5.000,00 Халк банка 2014 Стекнување со договор за подарок
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка плата Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 8.000,00 евра 2011 7 години
Долгови Личен имот Кредит 600.000,00 денари 2017 7 години

 Назад