Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Алајдин Абази Член на управен одбор Национална агенција за нуклеарни технологии

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјиште 1.260.000,00 денари 2.100 м2 село Гајре, Тетово 2000 700 м2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 12.000.000,00 денари 150 м2 Тетово 1969 1/1 Стекнување со договор за градба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 720.000,00 денари Фолксваген Голф 2006/2007 Стекнување со договор за подарок
Други приходи Личен имот Академска награда 30.000,00 денари месечно
Други приходи Личен имот Хонорарри по основ на договор на дело 141.450,00 денари месечно
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 150.000,00 Стопанска банка 2010 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка 1.800.000,00 БАНК АУСТРИА 2006 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 540.000,00 Алфа банка 2010 Стекнување на друг начин

 Назад