Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Дајанчо Ефтимов Член на совет Општина Василево

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште - 38.865 м2 с.Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа - 100м2 с.Ангелци 1988 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила - АУДИ А4 1996/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила - Застава 101 1985/1985 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 530.000,00 Шпаркасе банка - Стекнување на друг начин

 Назад