Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Мехмедин Абази Член на совет Општина Теарце

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот недал податок Земјоделско земјиште 180.000,00 денари 1.494 м2 село Слатино 2008 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот недал податок Земјоделско земјиште 350.000,00 денари 3.200 м2 село Слатино 2008 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот недал податок Куќа 8.500.000,00 денари 380 м2 село Слатино 2011 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот недал податок Овошна градина 3.000.000,00 денари 1.000 м2 село Слатино 2008 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот недал податок Овошна градина 380.000,00 денари 1.247 м2 село Слатино 2008 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот недал податок Моторни возила 461.250,00 денари Ауди А3 1996/2011 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад