Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Дафина Стојаноска Член на совет Општина Гостивар

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Стан 2.135.000,00 денари 60 м2 Гостивар 2007 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 854.000.00 денари Ренаулт Клио 2009/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност недал податок Акции 100,00 денари 300 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на деца Денарска штедна книшка денар 46.614,00 Тутунска Банка 2009 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска штедна книшка денари 46.614,00 Тутунска Банка 2009 Стекнување на друг начин

 Назад