Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Изет Меџити Градоначалник Општина Чаир

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа 3.000.000,00 денари 70 м2 Скопје 1980 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 720.000,00 денари Пежо 207 2009/2009 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад