Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Весна Пемова Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 1.500.000,00 денари 70 м2 Кавадарци 2006 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 250.000,00 денари 21 м2 Кавадарци 1997 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 3.000.000,00 денари 69 м2 Кавадарци 2007 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 2.400.000,00 денари 98 м2 Кавадарци 2007 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Стан 1.500.000,00 денари 31 м2 Скопје 1999 1/1 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 30.000,00 денари Југо 55 1991/2007 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 430.000,00 денари Митсубиши Лансер 2008/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи недал податок Приходи од овоштарник 180.000,00 денари годишно
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска штедна книшка денари 485.000,00 Еуростандард банка 2012 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 120.000,00 Стопанска банка 2014 Стекнување на друг начин

 Назад