Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Нада Ципушева Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Куќа со двор 5.000.000,00 денари 80 м2 со 59 м2 Радовиш 2004 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 434.000,00 денари 13,5 декари Радовиш - 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа со двор 2.500.000,00 денари 41 м2 со 28 м2 Радовиш 2004 1/1 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 17.130,00 Стопанска банка месечно Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 291.500,00 денари 2014 -
Долгови Личен имот Кредитна картичка 237.333,00 денари 2014 -

 Назад