Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ане Лашкоска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 60.000,00 денари 5 декари Прилеп 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 1.985.000,00 денари 180 м2 Прилеп 1988 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 387.450,00 денари Тојота Корола 2006/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 40.000,00 денари Даеву Тико 1980/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 7.130,00 Комерцијална банка АД Скопје 2014 Стекнување на друг начин

 Назад