Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Димитар Стевананџија Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Куќа 2.000.000,00 денари - Прилеп - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Куќа 3.000.000,00 денари 240 м2 Прилеп 1972 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Стан 2.745.000,00 денари - - 2014 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 600.000,00 денари Фолксваген Голф 6 2010/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 1.000,00 денари 15 2009 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 1.500,00 денари 7 2014 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Акции 300,00 денари 50 2009 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Акции 8.000,00 денари 33 2009 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот дивиденда 3.000,00 денари -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка EUR 6.900,00 Уни банка 2009 Стекнување со договор за подарок

 Назад