Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Иван Иванов Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Двор / 423 м2 Кочани 1989 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 41.513,00 денари 1.350 м2 Кочани 1989 2/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 42.300,00 денари 1.660 м2 Виница 1989 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 3.552.640,00 денари 315 м2 Кочани 1989 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Помошни објекти / 37 м2 Кочани 1989 1/2 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 362.000,00 денари Тојота Корола 1.4 ввт 2008/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Имот на брачен другар Кредит 126.000,00 денари 2014 2 години
Долгови Личен имот Кредитна картичка 28.500,00 денари 2013 2 години

 Назад