Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Васил Пишев Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор во изградба 6.549.400,00 денари 107,7 м2 Благоевград, Република Бугарија 2009 1/2 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на брачен другар Паркинг простор 600.000,00 денари 100 м2 Благоевград, Република Бугарија 2009 1/2 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан во изградба 5.000.000,00 денари 161,3 м2 Благоевград, Република Бугарија 2009 1/2 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на родители Двор 3.500.000,00 денари 476 м2 Струмица 1988 - Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 600.000,00 денари 510 м2 Стар Дојран 1973 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Куќа 25.000.000,00 денари 572 м2 Струмица 1988 - Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Деловен простор 6.549.400,00 денари 107,7 м2 Благоевград, Република Бугарија 2009 1/2 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 1.500.000,00 денари 339 м2 Гевгелија 2006 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 500.000,00 денари 288 м2 Струмица 2007 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 8.500.000,00 денари 3.614 м2 Струмица 2007 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Паркинг простор 600.000,00 денари 100 м2 Благоевград, Република Бугарија 2009 1/2 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Стан 5.000.000,00 денари 72 м2 Скопје 2003 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан во изградба 5.000.000,00 денари 161,3 м2 Благоевград, Република Бугарија 2009 1/2 Стекнување со договор за градба
Подвижен имот Имот на брачен другар Благородни метали 1.000.000,00 денари Златен накит 1990/2010 Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 350.000,00 денари Пежо 206 2005/2005 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 120.000,00 денари Лада Нива 2003/2003 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 300.000,00 денари Ауди 80 - 1.9ТДИ 1994/1995 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 60.000,00 денари Југо Корал 55 1991/1991 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Уметнички и колекционерски предмети 300.000,00 денари Уметнички слики 2003/2005 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Сопственички удел 153.750,00 денари 10% 2003 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Имот на родители Акции 204.000,00 денари 204 2003 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Сопственички удел 153.750,00 денари 40 % 2003 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Сопственички удел 266.664,00 денари 50 % 1997 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Сопственички удел 55.049.400,00 денари 33,33% 1997 Стекнување на друг начин
Други приходи Имот на родители Дивиденда 100.000,00 денари Годишно
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка EUR 1.224,00 НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка EUR 5.089,44 Про Кредит банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка денари 100.000,00 (лимит) НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка денари 100.000,00 (лимит) НЛБ Тутунска банка - Мастер картичка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка денари 62.069,00 НЛБ Тутунска банка - Виза Електроник - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка EUR 22.191,12 Охридска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка EUR 3.605,00 Прокредит банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка EUR 400,00 НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка EUR 8.723,95 Охридска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска платежна картичка денари 14.970,00 НЛБ Тутунска банка - Виза Електроник - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска платежна картичка денари 15.000,00 (лимит) НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска платежна картичка денари 15.000,00 (лимит) НЛБ Тутунска банка - Мастер Лајт картичка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска платежна картичка денари 15.000,00 (лимит) НЛБ Тутунска банка- Мастер Лајт - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска платежна картичка денари 18.214,00 НЛБ Тутунска банка- Виза Електрон - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска штедна книшка денари 5.664,00 НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Девизна штедна книшка EUR 489,01 НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Денарска платежна картичка денари 120.132,00 НЛБ Тутунска банка - Виза Електроник - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 1.123,45 НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 17.860,00 Про Кредит банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 100.000,00 (лимит) НЛБ Тутунска банка - Мастер картичка - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 266.679,00 НЛБ Тутунска банка - Виза Електроник - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 300.000,00 (лимит) НЛБ Тутунска банка - Мастер Голд - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 300.000,00 (лимит) НЛБ Тутунска банка - Мастер Голд - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 528,00 НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 837.515,00 денари 2003 9 години

 Назад