Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Даниела Рангелова Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Стан нема податок 60 м2 Скопје 2013 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 948.630,00 денари Опел Астра 2010/2010 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад