Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ѓорге Иванов Претседател на Република Македонија Претседател на Република Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 5.000.000,00 денари 75 м2 Скопје - - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјиште 1.500.000,00 денари 293 м2 Горно Нерези - Скопје - - Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 4.017.058,00 Комерцијална банка - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 34.440,00 Комерцијална банка - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка USD 277,00 Комерцијална банка - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка денари 120.000,00 Комерцијална банка - - недал податок -

 Назад