Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

Легенда на симболи за кирилични букви:  ѓ = ]      ж = \      ѕ = y      љ = q      њ = w      ќ = '      ч = ;      џ = x     

Пребарување по име:
Пребарување по презиме:
Пребарување по функција:
Пребарување по институција:
Најдени се 72 резултати влада
Име Презиме Функција Институција Преглед
РобертАлаѓозовскиНационален координатор за развој на културата и меѓуресорската соработкаВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
МагбулеАметиНационален координатор за здравствоВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
ЗлаткоАпостолоскиНационален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризамВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
АкселАхмедовскиСоветник на Претседателот на Владата на Република Северна МакедонијаВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
КрешникБектешиМинистер за економијаВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
ФатмирБесимиМинистер за финансииВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
ДраганаБиковскапосебен советникВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
ФатмирБитиќиЗаменик претседател на Владата на РСМВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
СофијаБрајковскипосебен советникВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
ТатјанаВасеваЧлен на совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општествоВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
ЈелисаветаГеоргиева ЈовевскаНационален координатор за медијацијаВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
СлавицаГрковскаЗаменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеењеВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
МетодијаДимовскиГенерален секретарВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
ДејанДокиќЧлен на Комисија за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лекВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
ЗоранЃорѓиевСоветникВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
ФатмирЕјупиНационален координатор за социјална заштита и деинституцион.Влада на Република Северна МакедонијаПрегледај
СлавицаЖерајиќпосебен советникВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
МарјанЗабрчанецНационален координатор за Отворен балкан и регионални иницијативиВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
ЗвонкоЗафироскиЧлен на комисијаВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
МухамедЗеќириГенерален секретарВлада на Република Северна МакедонијаПрегледај
 Следно

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните податоци во електронска форма се превземени од Анкетните листови на избраните и именуваните функционери во Република Северна Македонија. Податоците континуирано се проверуваат и истите се менуваат кога функционерите доставуваат Анкетен лист “По стапување на функција“ и “При промена на имотната состојба“.

...