Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

Легенда на симболи за кирилични букви:  ѓ = ]      ж = \      ѕ = y      љ = q      њ = w      ќ = '      ч = ;      џ = x     

Пребарување по име:
Пребарување по презиме:
Пребарување по функција:
Пребарување по институција:
Најдени се 15 резултати општина брвеница
Име Презиме Функција Институција Преглед
ВерицаАпостоловскаЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
ДалиборБогојевскиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
МедиВеселиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
МирославГроздановскиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
ИдризИдризиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
ЖаклинаЈаќимоскаСоветникОпштина БрвеницаПрегледај
МицкоКостадиноскиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
АбебНухијЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
ЕнверПајазитиГрадоначалникОпштина БрвеницаПрегледај
ДејанПоповиќСоветникОпштина БрвеницаПрегледај
ХаќимРамаданиСекретарОпштина БрвеницаПрегледај
БујаминРушитиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
АметиСефединЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
НазифЌазимЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
СеадШабаниЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните податоци во електронска форма се превземени од Анкетните листови на избраните и именуваните функционери во Република Северна Македонија. Податоците континуирано се проверуваат и истите се менуваат кога функционерите доставуваат Анкетен лист “По стапување на функција“ и “При промена на имотната состојба“.

...