Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

Легенда на симболи за кирилични букви:  ѓ = ]      ж = \      ѕ = y      љ = q      њ = w      ќ = '      ч = ;      џ = x     

Пребарување по име:
Пребарување по презиме:
Пребарување по функција:
Пребарување по институција:
Најдени се 22 резултати општина брвеница
Име Презиме Функција Институција Преглед
ДалиборБогојевскиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
МирославДаиловскиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
МајаЗафироскаЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
АгнесаЗенуниЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
АлихасанИдризиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
ЈовицаИлиевскиГрадоначалникОпштина БрвеницаПрегледај
АдемЈашариСоветникОпштина БрвеницаПрегледај
АдемЈашариЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
ГоранЈовановскиСекретарОпштина БрвеницаПрегледај
СинишаЈованоскиСоветникОпштина БрвеницаПрегледај
ЗлатеКитановскиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
ЛиријеМедииСоветникОпштина БрвеницаПрегледај
ЕминМехдијиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
АбебНухијЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
ХаќимРамаданиСекретарОпштина БрвеницаПрегледај
ДејанРистовскиСоветникОпштина БрвеницаПрегледај
БујаминРушитиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
АметиСефединЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
ДончоСимјаноскиЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
СветланаСтаматовскаЧлен на советОпштина БрвеницаПрегледај
 Следно

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните податоци во електронска форма се превземени од Анкетните листови на избраните и именуваните функционери во Република Северна Македонија. Податоците континуирано се проверуваат и истите се менуваат кога функционерите доставуваат Анкетен лист “По стапување на функција“ и “При промена на имотната состојба“.

...