Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

Легенда на симболи за кирилични букви:  ѓ = ]      ж = \      ѕ = y      љ = q      њ = w      ќ = '      ч = ;      џ = x     

Пребарување по име:
Пребарување по презиме:
Пребарување по функција:
Пребарување по институција:
Најдени се 42 резултати општина велес
Име Презиме Функција Институција Преглед
ДимитарАбрашевЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
МенкаАндрееваЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
ИзабелаАпцеваСоветникОпштина ВелесПрегледај
ВеснаАтанасовскаСоветникОпштина ВелесПрегледај
МенсурБачевацЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
КирилГајдовЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
КирилГајдовСоветникОпштина ВелесПрегледај
ВиолетаГалеваЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
ДраганДимескиЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
КатеринаЃорѓиеваЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
КатеринаЕфремоваСоветникОпштина ВелесПрегледај
ИванИвановскиЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
НафитИсмаилиЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
ТодорЈаковлевскиСоветникОпштина ВелесПрегледај
ДаниелЈаневскиЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
НадаЈовановаЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
МимозаЈовиќЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
ГоранЈовиќЧлен на советОпштина ВелесПрегледај
ЕлизабетаЈовчевскаСекретарОпштина ВелесПрегледај
ЕлизабетаЈовчевскаСекретарОпштина ВелесПрегледај
 Следно

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните податоци во електронска форма се превземени од Анкетните листови на избраните и именуваните функционери во Република Северна Македонија. Податоците континуирано се проверуваат и истите се менуваат кога функционерите доставуваат Анкетен лист “По стапување на функција“ и “При промена на имотната состојба“.

...