Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

Легенда на симболи за кирилични букви:  ѓ = ]      ж = \      ѕ = y      љ = q      њ = w      ќ = '      ч = ;      џ = x     

Пребарување по име:
Пребарување по презиме:
Пребарување по функција:
Пребарување по институција:
Најдени се 5 резултати Министерство за локална
Име Презиме Функција Институција Преглед
ДејанПавлевскиЗаменик на министерМинистерство за локална самоуправаПрегледај
КирилПарталовДржавен секретарМинистерство за локална самоуправаПрегледај
ЉупчоПренџовЗаменик на министерМинистерство за локална самоуправаПрегледај
СухејлФазлиуМинистерМинистерство за локална самоуправаПрегледај
ЛиримШабаниДржавен секретарМинистерство за локална самоуправаПрегледај

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните податоци во електронска форма се превземени од Анкетните листови на избраните и именуваните функционери во Република Македонија. Податоците континуирано се проверуваат и истите се менуваат кога функционерите доставуваат Анкетен лист “По стапување на функција“ и “При промена на имотната состојба“.

...