Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

Легенда на симболи за кирилични букви:  ѓ = ]      ж = \      ѕ = y      љ = q      њ = w      ќ = '      ч = ;      џ = x     

Пребарување по име:
Пребарување по презиме:
Пребарување по функција:
Пребарување по институција:
Најдени се 8952 резултати
Име Презиме Функција Институција Преглед
МубинеАбдииЧлен на советОпштина ЖелиноПрегледај
НебиалАбдииСудија - поротникОсновен суд ТетовоПрегледај
ЗулџеватАбдијаЧлен на советОпштина БоговињеПрегледај
МакфиретеАбдијиЧлен на советОпштина БоговињеПрегледај
ЉумнушеАбдиљиЧлен на советОпштина ЛипковоПрегледај
ИсмаилАбдиовЧлен на советОпштина ЛозовоПрегледај
ЌефсереАбдиуЧлен на советОпштина БоговињеПрегледај
ЏелалАбдиуЧлен на советОпштина Маврово и РостушеПрегледај
ИзетАбдулаЧлен на советОпштина СтуденичаниПрегледај
ХанкаАбдулаСоветникОпштина СарајПрегледај
АбдулкадарАбдуладијоскиЧлен на советОпштина ПласницаПрегледај
ЕролАбдулаиСудијаОсновен суд Скопје 2Прегледај
РемзиАбдулахиДиректор на поштенски операцииАД за поштенски сообраќај “МАКЕДОНСКА ПОШТА“Прегледај
РемзиАбдулахиДиректор на поштенски операцииАкционерско друштво за поштенски сообраќај “Пошта на Северна Македонија“Прегледај
РемзиАбдулахиЧлен на управен одборАкционерско друштво за поштенски сообраќај “Пошта на Северна Македонија“Прегледај
РемзиАбдулахиЗаменик на директорАгенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развојПрегледај
ЕљмединаАбдулахиЧлен на советОпштина ТетовоПрегледај
ВелиАбдулиЧлен на советОпштина ТетовоПрегледај
ИсметАбдулиЧлен на одборЈУ Национален Парк МавровоПрегледај
ИсметАбдулиДиректорСОУ „Маврово-Ростуше“, село РостушеПрегледај
 Претходно  Следно

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните податоци во електронска форма се превземени од Анкетните листови на избраните и именуваните функционери во Република Северна Македонија. Податоците континуирано се проверуваат и истите се менуваат кога функционерите доставуваат Анкетен лист “По стапување на функција“ и “При промена на имотната состојба“.

...