Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Соопштенија
Соопштенија
ИЗВЕСТУВАЊЕ Испечати Е-пошта

 

Почитувани, 

 

Од 01. 02. 2017 година е активна новата интернет страница на Државната комисија за спречување на корупцијата (www.dksk.mk).

Оваа интернет страница (www.dksk.org.mk) веќе нема да се ажурира, но ќе може да пристапите до неа како архива за одредени содржини.  

 

Со почит,

Државна комисија за спречување на корупцијата

 
Соопштение за одржана јавна седница Испечати Е-пошта

Во врска со приговори по член 8-а од Изборниот законик поднесени од: 

Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски против:

- Министерството за правда,

- АД Македонска пошта, подружница ГЦПС Скопје 2,

- НУ „Театар за деца и младинци“

- Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ предмет бр. 12-4905/1

и поднесен приговор во врска со член 8-а од Изборниот законик од Наталија Белчевска од Валандово против:

- Агенција за вработување на Република Македонија

на јавна седница одржана на ден 04.01.2017 година ДКСК по разгледување на наводите од поднесените приговори, извршените проверки и утврдената фактичка состојба донесе Одлуки.

Донесените одлуки со број: 12-68/1 од 04.01.2017 година,  12-4864/5 од 04.01.2017 година, 12-4905/6 од 04.01.2017,  12-4865/6 од 04.01.2017 година 12-4938/7 од 04.01.2017 година се објавуваат во прилог на ова соопштение.


Одлука бр. 12-4864/5

Одлука бр. 12-4905/6

Одлука бр. 12-68/1

Одлука бр. 12-4865/6

Одлука бр. 12-4938/7

 
Соопштение за јавна седница Испечати Е-пошта

03.01.2017  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи согласно член 74 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 43/13, 14/14, 30/14, 196/15 ) на ден 04.01.2017 година (среда) со почеток во 11,00 часот во просториите на ДКСК, ќе одржи јавна седница за следните точки од Дневниот ред:

 1.  Разгледување на поднесени приговори во врска со член 8-а од Изборниот законик од Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски против:

  Министерството за правда,

  АД Македонска пошта, подружница ГЦПС Скопје 2,

  НУ „Театар за деца и младинци“

   - Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ предмет бр. 12-4905/1

 2. Разгледување на поднесени приговори во врска со член 8-а од Изборниот законик од

  Наталија Белчевска од Валандово против:

  Агенција за вработување на Република Македонија

 

 
Соопштение од одржана јавна седница Испечати Е-пошта

09.12.2016  Во врска со приговори по член 8-а од Изборниот законик поднесени од:  

- Коалицијата за предвремени парламентарни избори 2016 година предводена од СДСМ, преку овластен претставник Стевица Јосифовски против Политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,

- Транспаренси Интернешенел Македонија против ООУ „Гоце Делчев“ Тетово,

- Општина Студеничани и

- Коалицијата за предвремени парламентарни избори 2016 година предводена од СДСМ, преку овластеното лице Стевица Јосифовски против Политичката партија ВМРО-ДПМНЕ

 

Прочитај повеќе...
 
Соопштение за одржана јавна седница Испечати Е-пошта

09.12.2016 

1. Државната комисија за спречување на корупцијата на ден 09.12.2016 година одржа јавна седница на која беа разгледани поднесени приговори од Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски, Здружението Транспаренси Интернешнел Македонија, Наталија Белчевска од Валандово и Општина Студеничани, во врска со член 8-а и 8-б од Изборниот законик.

2. Постапувањето по приговорите беше согласно член 74 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 43/13, 14/14, 30/14, 196/15) и усвоената процедура на ДКСК за постапување по овој вид приговори.

3. На седницата ДКСК, во рокот не подолг од пет дена од приемот на приговорите утврден во членот 74 од Изборниот законик, постапи по поднесените приговори, ги испита наводите од приговорите, по што донесе заклучоци за натамошно постапување на ДКСК и утврдување на фактичката состојба во конкретните случаи.

4. Постапувањето на ДКСК по поднесените приговори е во тек.

 
Соопштение за одржана јавна седница Испечати Е-пошта

07.12.2016  

1. Државната комисија за спречување на корупцијата на ден 07.12.2016 година одржа јавна седница на која беа разгледани поднесени приговори од Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски во врска со член 8-а и 8-б од Изборниот законик.

2. Постапувањето по приговорите беше согласно член 74 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 43/13, 14/14, 30/14, 196/15 ) и усвоената процедура на ДКСК за постапување по овој вид приговори.

3. На седницата ДКСК, во рокот не подолг од пет дена од приемот на приговорот утврден во членот 74 од Изборниот законик, постапи по поднесените приговори, ги испита наводите од приговорите, по што донесе заклучоци за натамошно постапување на ДКСК и утврдување на фактичката состојба во конкретните случаи.

4. Постапувањето на ДКСК по поднесените приговори е во тек.

 
Соопштение за јавна седница Испечати Е-пошта

07.12.2016  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи согласно член 74 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 43/13, 14/14, 30/14, 196/15 ) на ден 09.12.2016 година (петок) со почеток во 11:00 часот во просториите на ДКСК, ќе одржи јавна седница за првата точка од Дневниот ред:

Разгледување на поднесени приговори во врска со член 8-а од Изборниот законик од Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски против:

            -  Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија и политичката партија ВМРО-ДПМНЕ со седиште на ул. Македонија бр.17А во Скопје и директорот на пензионерскиот дом „Аеродром“  Велјан Стојановски;

- Политичката партија ВМРО-ДПМНЕ предмет број 12-4903/1 од 05.12.2016 год;

- Политичката партија ВМРО-ДПМНЕ предмет број 12-4905/1 од 05.12.2016 год;

- Политичката партија ВМРО-ДПМНЕ предмет број 12-4906/1 од 05.12.2016 год.

Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8-а од Изборниот законик од Здружението Транспаренси Интернешнел Македонија против:

                 -  ООУ „Гоце Делчев“- Тетово;

Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8-а од Изборниот законик од Наталија Белчевска од Валандово против:

                 -  Агенција за вработување на Република Македонија.

Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8-а од Изборниот законик од Општина Студеничани. 

Прочитај повеќе...
 
МИСЛЕЊЕ Испечати Е-пошта
logo-kontakt_50

19.09.2016

Државната комисија за спречување на корупцијата на 115-тата седница одржана на 07.09.2016 година по однос на прашања за постапување за време на мандатот на составот на преодната Влада за спроведување на избори на пратеници, како и за време на периодот од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија го донесе следното МИСЛЕЊЕ (кликни тука) кое се однесува на органите на државната управа, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независните регулаторни тела основани од државата, трговските друштва основани од државата и други институции основани од државата и другите државни органи.

 
Соопштение од одржана јавна седница Испечати Е-пошта

07.12.2016  Во врска со поднесен приговор по член 8-а од Изборниот законик од Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски против: Државната комисија за спречување на корупцијата, на јавна седница одржана на ден 07.12.2016 година ДКСК по разгледување на наводите од поднесениот приговор, извршените проверки и утврдената фактичка состојба донесе Одлука со која се одбива доставениот приговор. Донесената одлука со број 12-4861/3 од 07.12.2016 година се објавува во прилог на ова соопштение.

Одлука по поднесен приговор

 
Соопштение за јавна седница Испечати Е-пошта

05.12.2016  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи согласно член 74 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 43/13, 14/14, 30/14, 196/15 ) на ден 07.12.2016 година (среда) со почеток во 11,00 часот во просториите на ДКСК, ќе одржи јавна седница за првата точка од Дневниот ред:

1.    Разгледување на поднесени приговори во врска со член 8-а од Изборниот законик од Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски против:

- Министерството за правда,

- Државната комисија за спречување на корупцијата,

- АД Македонска пошта, подружница ГЦПС Скопје 2,

- ОOУ „Страшо Пинџур “ – Карбинци,

                  - НУ „Театар за деца и малдинци“

 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 5 Следна > Крај >>

Резултати 1 - 15 од 72

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo