Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Проекти arrow Антикорупциска едукација на ученици од ОУ
Антикорупциска едукација на ученици од ОУ
Работна средба Испечати Е-пошта

sredba

05.01.2016 година. Државната комисија за спречување на корупцијата одржа работна средба со претставници од Министерството за образование и наука на тема воспоставување на соработка за реализација на проектот „Антикорупциска едукација на учениците од средните училишта“.

На средбата присуствуваа Претседателот на ДКСК г-дин Горан Миленков, членовите на ДКСК и Државниот советник во Министерството за образование и наука г-дин Сафет Незири со претставник од Министерството.

На средбата беше презентиран Проектот за воведување на антикорупциски програми во образовниот систем, кој има за цел изработка и спроведување на антикорупциска програма за едукација на учениците во средните училишта, најнапред како вон редовна настава во средното образование, а потоа и во редовна настава, како фундаментален чекор кон градење на активно граѓанство меѓу младите луѓе.

Важноста од воведувањето на антикорупциски содржини во средното образование е детектирано како потреба и во Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појават ана судир на интереси 2016-2019 година, во Област 4.4. Значење на образовниот процес во борбата против корупцијата, Активност: воведување на пилот-проект за антикорупциска едукација на учениците во средно образование како дел од вон наставни активности, усвоена во декември 2015 година.

Прочитај повеќе...
 
Средба на Министерот за образование и наука и ДКСК Испечати Е-пошта

sredba

10.09.2013 година. Со цел подетално запознавање со имплементираните активности од проектот “Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта” но и договор за идните планови во насока на воведување на антикорупциски содржини, најнапред во вон наставните активности по предметот Граѓанско образование во сите основни училишта, а потоа воведување на истите во редовната настава, Државната комисија за спречување на корупцијата реализираше работна средба со Министерот за образование и наука г-дин Спиро Ристовски.

Прочитај повеќе...
 
Проект Испечати Е-пошта

acroread
Информација за проектот „Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“
acroread
ДРАМСКИ ТЕКСТ - Ида Куциновска од ОУ „Јан Амос Коменски„ од Скопје
acroread ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Давид Чепреганов ОУ „Јан Амос Коменски„ од Скопје

poster

thumb_crtez_elenadzelovska

thumb_crtez_enisfetai
thumb_tekstsoilustracija_jovanaconeva
thumb_tekst_so_ilustracija_petritademi

 
Обука за наставниците во рамките на проектот Испечати Е-пошта
konferencijathumb 24.10.2012 година Државната комисија за спречување на корупцијата во соработка со Центарот за граѓански комуникации, Бирото за развој на образование и Министерството за образование и наука, го спроведува проектот „Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“. Проектот е финансиски поддржан од Амбасадата на Кралството Норвешка во Република Македонија. Во насока на преземање конкретни чекори за реализација на активноста посветена на антикорупциска едукација на наставниците по предметот граѓанско образование, а со цел ефикасно спроведување на „Програмата за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“, Државната комисија за спречување на корупцијата во соработка со надворешните соработници – експерти ангажирани за реализација на проектот, на 20.10.2012 година реализираше обука за наставниците кои изведуваат настава по предметот граѓанско образование во четирите основни училиштата опфатени со проектот-„Димитар Миладинов“ и „Јан Амос Коменски“ од Скопје, „Гоце Делчев “од Гостивар и „Ванчо Прке“ од Штип. Обуката беше со цел да им помогне на наставниците за поуспешна реализација на наставата и предавањата со антикорупциски содржини утврдени во едукативниот дел на Програмата за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта, а воедно да им овозможи да се запознаат како практично ќе се спроведуваат часовите преку активностите и методите утврдени во Прирачникот за спроведување на Програмата, за наставниците кои изведуваат настава по граѓанска култура.

Програма и прирачник за антикорупциска едукација


 

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo