Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Следење на имотна состојба arrow Барања за поведување прекршочна постапка
Барања за поведување прекршочна постапка Испечати Е-пошта
dksk_logo17.06.2008 Државната комисија за спречување на корупцијата, на Седницата одржана на 17.06.2008 донесе заклучок до надлежните судови да поднесе барања за поведување на прекршочна постапка против пратеници кои не поднеле анкетен лист по престанок на функцијата. Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 12 април 2008 година донесе Одлука за негово распуштање, по што започна да тече законскиот рок од 30 дена за поднесување на анкетен лист по престанокот на функцијата.  Пратеници кои не ја испочитувале законската обврска се:
      -  Даут Реџепи;
      -  Ќенан Хасипи;
      -  Фадил Сулејмани;
      -  Љубчо Георгиевски;
      -  Данаил Дончев; и
      -  Бесим Догани.
Државната комисија заклучи дека лицата против кои  се поднесени барањата, го прекршиле членот 33 став 2 од Законот за спречување на корупцијата, според кој; "Избран или именуван функционер, одговорно лице во јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице што располага со државен капитал, имаат обврска да пополнат Анкетен лист во рок од 30 дена по престанувањето на функцијата."
Покрај ова Државната комисија донесе заклучок дека со неподнесувањето на анкетен лист исполнети се законските услови до Управата за јавни приходи да достави поодделни барања за поведување постапка за испитување на имотната состојба против истите лица, во согласност со членот 36 став 1 од Законот.
Државната комисија ја користи оваа прилика да им укаже на идните пратеници дека 30 дена по одржување на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија, се должни да пополнат и достават до Државнта комисија анкетен лист за имотната состојба.


 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo