Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Избори arrow Парламентарни избори 2008 година arrow Плата на Пратениците по престанок на мандатот
Плата на Пратениците по престанок на мандатот Испечати Е-пошта

dksk_logo08.08.2008 Државната комисија за спречување на корупцијата постапуваше по анонимна претставка во која се укажува на незаконитост на Решението на Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија за остварување на ,,апанажа,, -плата на пратеници во Собранието на РМ и по престанувањето на мандатот за време до една година.
Во претставката остварувањето на ова право од страна на пратениците на кои им престанал мандатот во Собранието на РМ, а кое како такво е регулирано со членот 36 од Законот за пратениците (,,Службен весник на РМ,, бр.84/2005) се оспорува од аспект на член 47 од истиот закон кој бара ова право да може да се оствари со најмалку половина исполнет мандатен период на претеник во Собранието.
Во овој случај, Државната комисија донесе заклучок дека согласно со одредбите на Законот за спречување на корупцијата (,,Службен весник на РМ,, бр.28/02,46/04,126/06 и 10/08) нема елементи за нејзино надлежно постапување, затоа што членот 47 од Законот за пратениците е укинат со Одлука У.бр. 191/2005 од 12.04.2006 година на Уставниот суд на Република Македонија, објавена во ,, Службен весник на РМ,, бр.52 од 20.04.2006 година, што значи наводите во претставката за незаконитост не држат.

 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo