Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштение од прес Испечати Е-пошта
logo-kontakt_50 17.09.2008 Државната комисија за спречување на корупцијата, согласно со своите законски овластувања, утврдени во Законот за спречување на корупцијата, постапувајќи по предмет, оформен во врска со претставка во која се укажува на повреда на одредбите од Законот за денационализација во постапка при спроведување на конечно-извршно решение за денационализација, донесено од страна на Комисијата за одлучување по барања за денационализација со седиште во општина Гостивар, по разгледување на целокупната документација со која располага, на седница одржана на ден 11.09.2008 година, донесе заклучок согласно со член 49 став 1 алинеа 5 од Законот за спречување на корупцијата да покрене Иницијатива до Министерот за финансии за поведување постапка за утврдување одговорност на службените лица од Комисијата за постапување по барања за денационализација со седиште во општина Гостивар и на службените лица од Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на денационализацијата, како и  примена на соодветни мерки на одговорност против истите. Државната комисија утврди основи за сомневање дека именуваните постапиле спротивно на член 20 став 2 од Законот за денационализација со тоа што не постапиле по барањето за предавање во владение на имот вратен во сопственост, значи не го извршиле предавањето на имотот што во постапка за денационализација, со правосилно решение е вратен во сопственост на повеќе лица од Тетово.  
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo