Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Избори arrow Локални и претседателски избори 2009 година arrow Активности на ДКСК по повод претстојните изборите
Активности на ДКСК по повод претстојните изборите Испечати Е-пошта
logo-kontakt_5028.01.2009 Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со Законот за спречување на корупцијата до Агенцијата за државни службеници достави укажување дека во периодот од донесување на Одлука за распишување на избори, па се до завршување на изборот на претседател на Република Македонија, како и од денот на донесување на Одлука за распишување на избори, па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, е потребно да запре со објавување на нови огласи за вработување на државни службеници.Едновремено, Државната комисија за спречување на корупцијата и укажа на Агенцијата за државни службеници дека за огласите објавени на 10.01.2009 година, постапката Агенцијата да ја запре и да ја продолжи по завршувањето на изборниот процес. Што се однесува за останатите вработувања во јавната администрација, Државната комисија за спречување на корупцијата до субјектите кои објавиле огласи за нови вработувања достави укажување за запирање на постапките по објавените огласи до завршување на изборниот период, со барање во рок од 3 дена да ја известат Државната комисија за нивното постапување по даденото укажување, односно за запирање на постапувањето, и дека во спротивно Државната комисија ќе поведе соодветна судска постапка.
 
Државната комисија заклучно со ден 27.01.2008 година достави укажување до:

1.Фонд за здравствено осигурување на Македонија- Скопје;
2. ЈП за просторно и урбанистичко планирање –Прилеп;
3. Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство-Скопје;
4. ЈП Улици и патишта-Скопје;
5. Центар за развој на југозападниот плански регион-Охрид;
6. Народна Банка на РМ;
7. Царинска Управа на РМ;
8. ЈКП Комуналец-Прилеп;
9. ЈП Водовод и канализација –Скопје;
10. Државна лотарија на Македонија-Скопје;
11. СОЕПТУ  Кузман Јосифовски Питу-Прилеп;
12. СОУ   Орде Чопела-Прилеп
13. ЈКП   Пазари-Прилеп;
14. Општина Свети Николе;
15. ОУ  Маршал Тито-Муртино;
16. ОУ  Блаже Конески –Прилеп;
17. Централен Регистар на РМ;
18. ОУ  Рампо Левката –Прилеп;
19. СОУ  Св.Кирил и Методиј-Неготино;
20. Водостопанство  „ Прилепско поле“ Прилеп;
21. Агенција за електронски комуникации;
22. ЈЗУ Здравствен дом Кичево;
23. ЈП „Комуналец“ Кавадарци;
24. ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ-Лешок;
25. ЈП за стопанисување со пасишта Скопје;
26. ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар;
27. ОУ „Гоце Делчев“ Могила;
28. Државен универзитет во Тетово;
29. СОУ „Киро Спанџов-Брко“ Кавадарци;
30. Министерство за култура;
31. ОУ „Св. Климент Охридски“  Делчево;
32. ООУ „Лирија“ Горно Јаболчиште;
33. Филозофски факултет Скопје;
34. ОУ „Кирил и Методиј“ Стојаково;
35. ОУ „Ѓорче Петров“ с. Ропотово;
36. Општина Јегуновце;
37. Влада на РМ -Служба за општи и заеднички работи;
38. ОУ „Дедо Ило Малешевски“ Берово;
39. СОЗУ „Кузман Шапкарев“ Битола.
40. СОУ „Јане Сандански“ Струмица;
41. Апелационен суд Гостивар;
42. СЕПУ „ Арсени Јовков“ Скопје;
43. ОУ „ Дебрца“ с. Белчишта;
44. СОУ „Јане Сандански“ Штип;
45. ОУ „ Климент Охридски“ Облешево;
46. ЈП  „Солидарност“ Виница;
47. ОУ  „Лазо Ангеловски“ Скопје;
48. ЈПКД „ Комуналец“ Струмица;
49. Природно –математички факултет – Скопје;
50. СУГС Гимназија „ Јосип Броз Тито“ Скопје;
51. ОУ „Гоце Делчев“ Општина Аеродром;
52. ЈУ Меѓуопштински центар за социална работа Тетово;
53. Општина Ново Село;
54. ОУ „Мурат Лабуништа“ Лабуништа;
55. ЦОУ „Рајко Жинзифов“ Скопје;
56. ООУ „Рајко Жинзифов“ Долно Оризари Велес;
57. ОСУ „Мирко Милески“ Кичево;
58. ОУ „Даме Груев“  Битола;
59. Правен факултет „Јустиниан први“ Скопје;
60. ОУ „Ѓорѓи Пулевски“ Скопје;
61. ОУ „Гоце Делчев“ с. Јабланица Струга;
62. Државен музичко – балетски училишен Центар „ Илија Николовски – Луј“ Скопје;
63. ЈОУДГ „Детска радост“ Гевгелија;
64. Економски факултет Скопје;
65. ОУ „Мирче Ацев“ с. Лисичани – Пласница;
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo