Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштение Испечати Е-пошта

logo-kontakt_5009.10.2009    Државната комисија за спречување на корупција, по сопствена иницијатива постапуваше по предмет оформен во врска со огласот и постапката за доделување договор за јавна набавка на маици со кратки ракави за припадниците на полицијата, за потребите на Министерството за внатрешни работи како договорен орган.
Во постапувањето Државната комисија побара детални информации, како и целокупната документација за предметната јавна набавка, сметано од донесувањето на одлуката за јавната набавка до известувањето за склучен договор, доставено до Бирото за јавни набавки.
По извршената анализа на целокупната документација, Државната комисија поаѓајќи од своите надлежности утврдени во Законот за спречување на корупцијата, заклучи дека нема елементи за нејзино надлежно постапување во конкретниот случај.

Во врска со Анкетниот лист за имотната состојба на г-дин Зоран Ставрески, Заменик на претседател на Владата и министер за финансии, Државната комисија за спречување на корупцијата ја дава следната информација:

 

Г-дин Зоран Ставрески по изборот на функцијата Заменик на претседател на Владата на Република Македонија во август 2006 година достави анкетен лист за имотната состојба. Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со измените на Законот за спречување на корупцијата во јули 2007 година започна со објавување на податоците од анкетните листови на својата Веб страница, кога беше и објавена имотната состојба на г-дин Зоран Ставрески.
Во 2008 година г-дин Зоран Ставрески, по повторниот избор за Заменик на претседател на Владата на Република Македонија достави анкетен лист за својата имотна состојба.
Во јули 2009 година г-дин Зоран Ставрески е избран за министер за финансии за што има доставено известување до ДКСК, а тој и натаму без прекин ја обавува функцијата Заменик на претседател на Владата на Република Македонија, поради што нема обврска да достави нов анкетен лист за својата имотна состојба.
Во постапката за објавување на податоците за имотната состојба на Веб страницата на ДКСК, системот е поставен така да генерира само еден податок, така што внесување на податокот дека г-дин Зоран Ставрески е избран за министер за финансии автоматски генерираше податок дека нема поднесено анкетен лист.
Со оглед на сето ова г-дин Зоран Ставрески ја има исполнето својата законска обврска поради што нема основа за постапување на Државната комисија за спречување на корупцијата.
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo