Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Јавна дебата Испечати Е-пошта
dksk_logo11.11.2009 Ниското ниво на независност на јавната администрација во сите сегменти на функционирањето на државата е детектирано како проблем со Државната програма за превенција  и репресија  на корупцијата донесена во 2007 година и при тоа се утврдени повеќе активности за негово надминување.
Оваа состојба  е одраз на доминантното влијание на парцијалните интереси во јавната сфера изразено преку политичка контрола и влијание врз јавната администрација во целина што генерира корупција во земјата.
Случувањата во образованието, што е дел од целиот систем на јавна администрација, како што се бројните отпуштања од работа со едновремено вработување на нови кадри, ја наметна потребата од започнување на серијата јавни дебати што ги организира Државната комисија за спречување на корупцијата.
На првата, од оваа серија дебати, ќе се разговара на тема “Партиско - политичко влијание во образованието “ со присуство на сите релевантни субјектите од оваа сфера. Од Заклучните согледувања од дебатата ќе произлезат конкретни насоки за натамошни активности и чекори на надлежните институции.
Јавната дебата ќе се одржи на 12 ноември 2009 година во Скопје - “Клуб на пратеници”.
 
 
Обуки за судир на интереси

Државната комисија за спречување на корупцијата продолжува со серијата обуки за судирот на интереси – препознавање и надминување. Во соработка со Академијата за обуки на судии и обвинители и нивни заменици, Државната комисија на 16 и 18 ноември 2009 година ќе одржи две обуки за апелационите подрачја во Битола и Гостивар. 
 
 
< Претходно

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo