Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Активности arrow Јавни дебати arrow Заклучни согледувања од јавната дебата
Заклучни согледувања од јавната дебата Испечати Е-пошта

“ПАРТИСКО-ПОЛИТИЧКО ВЛИЈАНИЕ ВО ДРЖАВНАТА И ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА”

dksk_logo09.07.2010 На 11 јуни 2010 година во организација на Државната комисија за спречување на корупцијата  се одржа јавна дебата на тема “ПАРТИСКО-ПОЛИТИЧКО ВЛИЈАНИЕ ВО ДРЖАВНАТА И ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА”
Обемот на корупцијата во јавната администрација преставува значаен показател за оценка за владеење на правото и на човековите права и слободи. Како појави на партиско политичко влијание во државната и јавната администрација се детектирани кронизмот и непотизмот.
Заради пресретнување и намалување на ваквиот тип на корупција ДКСК во постојната Државната програма за превенција и репресија на корупцијата предвиде соодветни мерки и активности за отстранување на проблемите во јавната администрација во столбот Јавна администрација и локална самоуправа. Исто така, активности се предвидени и со постојната Државната програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси.
Од дискусијата на јавната дебата за “Партиско-политичко влијание во државната и јавната администрација” извлечени се следните заклучни согледувања:

  1. Направени се позитивни чекори во поглед на легислативната рамка, со  донесените закони и законските измени во насока на градење на одговорна и отчетна јавна администрација;
  2. Постои заложба во насока на подобрување на квалитетот на администрацијата. Постои отвореност за соработка и  посветеност во насока на унапредување на реформите во областа на јавната администарција;
  3. Лошото спроведување на законите кои ја регулираат оваа проблематика остава простор за партиско-политичко влијае односно ставање на администрација  во функција на политиката;
  4. Постоечкото законодавство кое ја регулира работата и положбата на државната и јавната администрација остава простор за дискреционо одлучување од страна на функционерот, што е едно од жариштата на корупцијата;
  5. Постои потреба од обуки на јавната администрација  и институт кој ке ги спроведува обуките, заради создавање квалитетна администрација, со што ќе се намали просторот за влијание и за корупција;
  6. При изготвувањето на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата, особено внимание да се посвети на активности за надминување на ризиците за корупција во рамките на јавната администрација и на државната служба.
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo