Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Активности arrow Јавни дебати arrow Jавна дебата “СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ во локалната власт”
Jавна дебата “СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ во локалната власт” Испечати Е-пошта
javnadebatanovaslikaspthumb 15.07.2010 година Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси, особено што се однесуваат на избраните и именуваните лица во локалната самоуправа, оцени дека е потребно да преземе активности во насока на зајакнување на превенцијата во оваа област. Имено, судирот на интереси претставува една од појавните форми на корупцијата и истиот е посебно разработен во Државната програма за спречување и намалување на појавата на судир на интереси во девет ризични области. Зголемениот број на претставки за случаи на судир на интереси во локалната власт укажува на потребата за континуирано унапредување на познавањата за судирот на интереси и неговите појавни форми, вклучувајќи ја и кумулацијата на функции, законските норми со кои што таа се регулира, потоа за начините на откривање, надминување и санкционирање на судирт на интереси.   
Токму поради наведеното, на 15 јули 2010 г. во Клубот на пратениците, Државната комисија за спречување на корупцијата организираше јавна дебата на тема “СУДИР НА ИНТЕРЕСИ во локалната власт”.
На истата учествуваа претставници на локалната власт, ЗЕЛС, Народниот правобранител на РМ, невладиниот сектор и експерти.
Од дискусијата на јавната дебата за “Судирот на интереси во локалната власт”  ќе бидат извлечени заклучни согледувања кои понатаму ке послужат како материјал односно основа за наредната Државна програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси.
ucesnici
 
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo