Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Активности arrow Јавни дебати arrow ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА ОД ЈАВНА ДЕБАТА НА ТЕМА:
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА ОД ЈАВНА ДЕБАТА НА ТЕМА: Испечати Е-пошта

СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ ВО ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ

dksk_logo23.07.2010 Државната комисија за спречување на корупцијата, врз основа на изнесените ставови од страна на учесниците на јавната дебата СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ во локалната власт одржана на 15.07.2010 година, ги донесе следните заклучни согледувања:

  1. Големиот одзив на учесници на Јавната дебата за СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ ВО ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ ја потврди потребата од организирање на вакви форуми на актуелни теми. Со својот активен однос учесниците придонесоа  кон реално согледување на состојбата со судирот на интереси во локалната власт и разменија мислења за понатамошно делување на институциите во оваа област.
  2. Постои потреба од преземање активности во насока на зајакнување на превенцијата во оваа област преку организирање на дебати, обуки и работилници за службените лица заради континуирано унапредување на познавањата за судирот на интереси и неговите појавни форми.
  3. Различното толкување на законите од оваа материја остава простор за  појава на судирот на интереси на локално ниво и на централно ниво.
  4. Постоечкото законодавство кое го регулира работењето и положбата на локалната власт создава терен за дискреционо одлучување од страна на функционерот, што од друга страна резултира со појава на судирот на интереси на локално ниво. Потребно е да се пристапи кон преиспитување на законите и подзаконските акти заради димензионирање на дискреционите права односно  да се одлучува согласно принципот на законитост.
  5. Постоењето на политичка волја е важен фактор за успешна имплементација на Законот за спречување судир на интереси и за изготвување на успешна стратегија за надминување на појавата на судирот на интереси на локално и централно ниво.
  6. При носењето на законски решенија кои би биле во насока на градење на  одговорна и стручна локална власт, да се вклучи невладиниот сектор, медиумите и експертската јавност.
  7. Во законските измени да се предвиди воспоставување на база на податоци за функционери, што би претставувал алатка и “филтер” со што ќе се спречи исто лице да обавува две или повеќе функции.
  8. При изготвувањето на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на појава на судир на интереси, особено внимание да се посвети на активностите за надминување на ризиците за појава на судир на интереси во рамките на локалната власт.
Jавна дебата “СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ во локалната власт”
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo