Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштение Испечати Е-пошта
logo-kontakt_50

08.04.2013 Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи во согласност со своите надлежности од Законот за спречување на корупцијата и на Законот за спречување судир на интереси ги известува избраните градоначалници и членови на советите на општините и на градот Скопје на локалните избори 2013 година за обврските што им произлегуваат од споменатите закони.

Имено избраните градоначалници и членови на советите се должни најдоцна во рок од 30 дена од денот на изборот да достават до Државната комисија за спречување на корупцијата анкетен лист со кој ќе го пријават својот имот, согласно со член 33 од Законот за спречување на корупцијата како и изјава за интереси, согласно со член 20-а од Законот за спречување судир на интереси.

Обрасците на анкетниот лист и на изјавата за интереси се наоѓаат на веб страницата на ДКСК www.dksk.org.mk .

Обврска за доставување анкетен лист во истиот рок од 30 дена имаат и избраните лица градоначалници и членови на советите на кои им престана функцијата градоначалник односно член на совет.

Неисполнувањето по посочените обврски повлекува преземање законски мерки за прекршочна одговорност и за испитување на имотот и на имотната состојба.

Со почит,

Државна комисија за спречување на корупцијата

 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo