Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Државна програма 2007 Испечати Е-пошта

На 28 мај 2007 година, Државната комисија за спречување на корупцијата ја донесе Државната програма за превенција и репресија на корупцијата. Во Државната програма и Акциониот план промовиран е систем на мерливост преку клучни индикатори на работењето што се поврзани со детектираните проблеми и утврдените активности за намалување на ризиците или на можностите поради кои се јавува или се поттикнува корупцијата. Преку системот на следење на работењето ќе се следат индикаторите и промените и врз основа на тоа ќе се предлагаат натамошни активности за ефикасна превенција на корупцијата.   acroread 

Државна програма и акционен план

acroread
Оценка за остварувањето на ДП 2007 - 2011 година
 
< Претходно

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo