Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Тркалезна маса Испечати Е-пошта

„ Активности за интезивирање на имплементацијата на мерките за спречување на корупција и судир на интереси во Приватниот сектор

konferencijathumb29.05.2013 година – во х.Александар Палас- Скопје, со почеток во 10 часот во организација на Државната  комисија за спречување на корупцијата и ОБСЕ мисијата во Скопје во рамките на проектот „Промовирање на  принципите на добро владеење во спроведувањето на антикорупциската политика“ се одржа тркалезна маса на  тема “ Активности за интезивирање на имплементацијата на мерките за спречување на корупција и судир на  интереси во Приватниот сектор ”.

 konferencijathumbНа работилницата учествуваа претставници од бизнис асоцијации и државни институции вклучени во  изготвување и следење на активностите од Приватниот сектор од Акциониот план на Државната програма за  превенција и репресија на корупцијата 2011-2015 година и тоа: Министерство за правда, Министерство за  економија, Управа за јавни приходи, Биро за јавни набавки, Државна комисија за жалби по јавни набавки,  Комисија за заштита на конкуренцијата, Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Р.М.,  Стопанска комора на Р.М, Бизнис конфедерација на Р.М., Стопанска комора на Северо-Западна Македонија,  Асоцијација Зенит, Македонски Центар за Меѓународна Соработка, Центар за Граѓански Комуникации.  Целта на тркалезната маса беше да се презентира остварувањето на мерките и активностите предвидени во приватниот сектор од Акциониот план на Државната програма 2011-2015 и да се одредат потребните чекори и насоки за нивно имплеметирање или нивна измена со цел да се прилагодат кон барањата на институциите кои се опфатени во горенаведениот сектор. На работилницата воведно обраќање имаше г-дин. Сејди Халили, член на ДКСК и Јоана Козма, Раководител на одделот за демократско владеење – мисија на ОБСЕ во Скопје.
 Во диксусијата беше разговарано на повеќе теми, вклучувајќи го и интегритетот во приватниот сектор. Предмет на дискусија беа и: Законот за јавни набавки, Законот за спонзорство, Законот за заштита на конкуренцијата, Законот за лобирање,а беа дадени и насоки за поефикасна имплементација на активностите од Акциониот план од Државната програма 2011-2015 година.
 
< Претходно

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo