Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Избори arrow Соопштение
Соопштение Испечати Е-пошта
dksk_logo10.07.2013   Државната комисија за спречување на корупцијата известува дека согласно со членот 85 од Изборниот законик, во законски утврдениот рок до ДКСК доставиле вкупен финансиски извештај за приходите и расходите на наменската жиро-сметка за изборната кампања на локалните избори 2013, вкупно 79 организатори на изборната кампања – коалиции, политички партии  и група избирачи.


  Вкупен финансиски извештај до ДКСК не доставиле следните организатори на изборната кампања:

-    Група избирачи Бесник Телаи - кандидат за градоначалник
     Група избирачи Исуф Јусуфи – носител  на листа за членови на совет

-    Група избирачи Горанче Велков – кандидат за градоначалник
     Група избирачи Антонио Ангеловиќ – носител на листа за членови на совет

-     Група избирачи Панчо Минов- кандидат за градоначалник
      Група избирачи Златко Јованов - носител на листа за членови на совет

-     Партија за европска иднина –  ПЕИ

-    Група избирачи Ајлин Алиманова  -   носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Борис Капушевски  - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Бујар Мисими -         носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Васил Јовановски -  носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Виктор Ерманоски  - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Виолета Столеска  - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Властимир Јовановиќ - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Ѓорѓи Бебеџаков-      носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Живко Стојанов -      носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Зекир Рамчиловиќ-  носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Зоран Македонски – кандидат за градоначалник
-    Група избирачи Игор Чагароски  -     носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Изет Јусин -                 носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Илија Стојанов -        носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Јане Тодоров -           носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Јонче Ристов -            носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Киро Прковиќ –         кандидат за градоначалник

-    Коалиција Демократска партија на Турците во Македонија – Национална Демократска преродба  - НДП

-    Група избирачи Љулзим Бајрами   - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Мазлум Хасан  –      кандидат за градоначалник
-    Група избирачи Маја Митрова Стевановиќ   - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Марија Ристова    -   носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Месут Копчалков  -  носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Мирсад Хамзиќ   -    носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Митко Ѓоков   -         носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Младен Димовски  - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Пеце Ликоски   -       носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Раман Демиров   -   носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Рами Велиов   -        носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Ристе Андонов   -    кандидат за градоначалник
-    Група избирачи Савчо Стојковски   -  носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Сафет Растодер   -  носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Сеат Личина    -       носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Тоше Стојов   -         носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Џулијан Василев   - носител на листа за членови на совет

-    Движење за национално единство на Турците - ДНЕТ
-    Републиканска алијанса- РА

-    Група избирачи  Бошко Дилберовски – кандидат за градоначалник

-    Група избирачи Живко Гошаровски - носител на листа за членови на совет
   
        Постапувајќи согласно со членот 178-а од Изборниот законик, Државната комисија за спречување на корупцијата со гореспоменатите организатори на изборна кампања ќе спроведе постапка за порамнување пред  поднесување барање за поведување  прекршочна постапка пред надлежниот суд.
        
 
Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo