Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштение Испечати Е-пошта
dksk_logo10.07.2013   Државната комисија за спречување на корупцијата известува дека согласно со членот 85 од Изборниот законик, во законски утврдениот рок до ДКСК доставиле вкупен финансиски извештај за приходите и расходите на наменската жиро-сметка за изборната кампања на локалните избори 2013, вкупно 79 организатори на изборната кампања – коалиции, политички партии  и група избирачи.


  Вкупен финансиски извештај до ДКСК не доставиле следните организатори на изборната кампања:

-    Група избирачи Бесник Телаи - кандидат за градоначалник
     Група избирачи Исуф Јусуфи – носител  на листа за членови на совет

-    Група избирачи Горанче Велков – кандидат за градоначалник
     Група избирачи Антонио Ангеловиќ – носител на листа за членови на совет

-     Група избирачи Панчо Минов- кандидат за градоначалник
      Група избирачи Златко Јованов - носител на листа за членови на совет

-     Партија за европска иднина –  ПЕИ

-    Група избирачи Ајлин Алиманова  -   носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Борис Капушевски  - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Бујар Мисими -         носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Васил Јовановски -  носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Виктор Ерманоски  - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Виолета Столеска  - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Властимир Јовановиќ - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Ѓорѓи Бебеџаков-      носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Живко Стојанов -      носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Зекир Рамчиловиќ-  носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Зоран Македонски – кандидат за градоначалник
-    Група избирачи Игор Чагароски  -     носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Изет Јусин -                 носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Илија Стојанов -        носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Јане Тодоров -           носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Јонче Ристов -            носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Киро Прковиќ –         кандидат за градоначалник

-    Коалиција Демократска партија на Турците во Македонија – Национална Демократска преродба  - НДП

-    Група избирачи Љулзим Бајрами   - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Мазлум Хасан  –      кандидат за градоначалник
-    Група избирачи Маја Митрова Стевановиќ   - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Марија Ристова    -   носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Месут Копчалков  -  носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Мирсад Хамзиќ   -    носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Митко Ѓоков   -         носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Младен Димовски  - носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Пеце Ликоски   -       носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Раман Демиров   -   носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Рами Велиов   -        носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Ристе Андонов   -    кандидат за градоначалник
-    Група избирачи Савчо Стојковски   -  носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Сафет Растодер   -  носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Сеат Личина    -       носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Тоше Стојов   -         носител на листа за членови на совет
-    Група избирачи Џулијан Василев   - носител на листа за членови на совет

-    Движење за национално единство на Турците - ДНЕТ
-    Републиканска алијанса- РА

-    Група избирачи  Бошко Дилберовски – кандидат за градоначалник

-    Група избирачи Живко Гошаровски - носител на листа за членови на совет
   
        Постапувајќи согласно со членот 178-а од Изборниот законик, Државната комисија за спречување на корупцијата со гореспоменатите организатори на изборна кампања ќе спроведе постапка за порамнување пред  поднесување барање за поведување  прекршочна постапка пред надлежниот суд.
        
 
Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo