Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштение Испечати Е-пошта
dksk_logo 31.10.2013 Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир  на интереси кај лицето Влатко Миташев  поради повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интереси  – истовремено со функцијата член на Совет на општина Штип  на која е избран на Локалните избори одржани 2013 година сеуште ја извршува  односно не се откажал од извршување на функцијата управител на  Приватната здравствена установа по општа медицина и специјалистичка ординација по оториноларингологија „Д-Р. МИТАШЕВ“ Штип што е спротивно на наведениот член  од законот.
 
Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба на судир на интереси,  Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член  23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати лично до лицето Влатко Миташев со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето  доброволно да се откаже од извршување на функцијата управител на приватната здравствена установа со што ќе ја отстрани повредата на член 9 од Законот за спречување судир на интереси, односно состојбата на судир на интереси во која се наоѓа.
 
Влатко Миташев не постапи по барањето на Државната комисија, поради што во смисла на член 23 став 3 од Законот за спречување судир на интереси Државната комисија донесе одлука на ова лице да му се изрече мерка  јавна опомена.
 
Согласно со член 25 став 2 од Законот за спречување судир на интереси  мерката јавна опомена се објавува во средствата за јавно информирање.
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo