Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Работилница Испечати Е-пошта
press 09.12.2010 019


05.11.2015

Државната комисија за спречување на корупцијата во рамките на планираните активности и утврдените рокови во Оперативниот план за донесување на новата Државна програма 2016-2019, а во насока на успешна реализација на законските надлежности и поставените стратешки цели, организираше работилница за изработка на Акциониот план за остварување на Државната програма.

Работилницата ја опфати фазата на изработка на предлог Акциониот план за остварување на Државната програма 2016-2019, кој ќе ги отслика сите согледувања и констатации од досегашните заеднички активности и во кој ќе бидат опфатени конкретни, реални, одржливи и спроведливи мерки за ефикасна превенција на корупцијата и судирот на интереси.

Изготвувањето на Акциониот план Државната програма 2016-2019 се одвива во работни групи, во согласност со стратешките цели и области утврдени во текстот на насоките за изготвување на наративниот дел на Државната програма.

Со цел создавање ефективна основа за утврдување и дефинирање на мерките од Акциониот план на Државната програма 2016-2019, номинираните лица од институциите кои се директно вклучени во процесот на изготвување на документот, дадоа предлози и мислења за издвојување на приоритетните стратешки области и утврдување и дефинирање на конкретни предлог мерки и ативности преку кои би се надминале детектираните проблеми и ризици за појава на корупција и судир на интереси во утврдените стратешки области.

Повеќе слики од работилницата во Галерија со слики

 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo