Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Работна средба Испечати Е-пошта

sredba

05.01.2016 година. Државната комисија за спречување на корупцијата одржа работна средба со претставници од Министерството за образование и наука на тема воспоставување на соработка за реализација на проектот „Антикорупциска едукација на учениците од средните училишта“.

На средбата присуствуваа Претседателот на ДКСК г-дин Горан Миленков, членовите на ДКСК и Државниот советник во Министерството за образование и наука г-дин Сафет Незири со претставник од Министерството.

На средбата беше презентиран Проектот за воведување на антикорупциски програми во образовниот систем, кој има за цел изработка и спроведување на антикорупциска програма за едукација на учениците во средните училишта, најнапред како вон редовна настава во средното образование, а потоа и во редовна настава, како фундаментален чекор кон градење на активно граѓанство меѓу младите луѓе.

Важноста од воведувањето на антикорупциски содржини во средното образование е детектирано како потреба и во Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појават ана судир на интереси 2016-2019 година, во Област 4.4. Значење на образовниот процес во борбата против корупцијата, Активност: воведување на пилот-проект за антикорупциска едукација на учениците во средно образование како дел од вон наставни активности, усвоена во декември 2015 година.

sredba

Претставниците на Министерството за образование и наука ја потврдија веќе воспоставената долгогодишна соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата и притоа дадоа позитивно мислење и согласност за спроведување на проектот „Антикорупциска едукација на учениците од средните училишта“.

Носител на проектот ќе биде Државната комисија за спречување на корупцијата во партнерство со Министерството за образование и наука.

Подготовките за реализација на проектот „Антикорупциска едукација на учениците од средните училишта“ ќе започнат веднаш се со цел негово стартување во учебната 2016-2017 година.

 
Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo