Состав на ДКСК
 

Состав на Државната комисија за спречување на корупција

Актуелниот состав на Комисијата е именуван на 14.04.2015 година:

1.    Д-р Игор Тантуровски, претседател CV

2.    Д-р Фарие Алиу, член  CV

3.    Горан Миленков, член CV

4.    Жаклина Дамческа, член CV

5.    Најдо Спасевски, член CV

6.    М-р Сузана Таскова Аџикотарева, член  CV

7.    Сејди Халили, член CV