ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Почитувани, 

 

Од 01. 02. 2017 година е активна новата интернет страница на Државната комисија за спречување на корупцијата (www.dksk.mk).

Оваа интернет страница (www.dksk.org.mk) веќе нема да се ажурира, но ќе може да пристапите до неа како архива за одредени содржини.  

 

Со почит,

Државна комисија за спречување на корупцијата