ДКСК

ПРИЈАВА


ЗА СОМНЕВАЊА ЗА НЕЗАКОНИТОСТИ И ПРЕКРШУВАЊА ВО ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС И ВО ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ЗА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ И СОВЕТОТ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ОПШТИНИТЕ И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ГРАДОТ СКОПЈЕ, 2021 ГОДИНА


(подносителот кој сака да остане анонимен не мора да ги запишува или дава личните податоци, освен контакт адреса заради известување за исходот од постапувањето на ДКСК )