Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Пребарување по име:
Пребарување по презиме:
Пребарување по функција:
Пребарување по институција:
Konekcijata kon bazata ne moze da se vospostavi