Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Стевче Стевановски Градоначалник Општина Новаци

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Градежно земјиште 9.000.000,00 260 м2 Битола 2015 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Деловен простор 16.000.000,00 135 м2 Битола 2015 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 3.000.000,00 192 м2 село Добромири, Битола 2015 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Земјиште 2.000.000,00 2.91 ха село Добромири, Битола 2015 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Благородни метали 300.000,00 златен накит -/2015 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Машини и друга опрема 300.000,00 механизација 2010/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Машини и друга опрема 350.000,00 Трактор Тафе - 42 2010/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 400.000,00 Фолксваген голф 2009/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот Рента 2.500,00 месечно од 2015
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка 800.000,00 Тутунска банка АД Скопје - Стекнување на друг начин

 Назад