Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Горан Герасимовски Градоначалник Општина Центар

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Гаража / 14 м2 Скопје 2014 / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 5.100.000,00 76 м2 Скопје 2014 / Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 370.000,00 Сеат Леон 2009/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции / 178 2005 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Заеднички имот Девизна штедна книшка 30.090 EUR Комерцијална Банка 2019 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Заеднички имот Денарска штедна книшка 686.492,00 Комерцијална Банка 2014 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка 32.000,00 Комерцијална Банка 2006 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска штедна книшка 30.000,00 Комерцијална Банка 2020 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска штедна книшка 30.000,00 Комерцијална Банка 2020 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка 0.47 евра + 0.0 усд Комерцијална Банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка 15.000 EUR + 2.000 CHF + 3000 НЛБ Тутунска Банка 2016 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка 15.196,00 НЛБ Тутунска Банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 60,00 Комерцијална Банка 2014 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 92.970,00 НЛБ Тутунска Банка 2006 Стекнување на друг начин

 Назад